"Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (...) informuje, że podjął decyzję o rekomendowaniu Walnemu Zgromadzeniu PGNiG przeznaczenia zysku bilansowego za 2011 rok w kwocie 1 615 690 672,36 zł na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki, z określeniem przeznaczenia tej kwoty przez Walne Zgromadzenie PGNiG. Ponadto Zarząd PGNiG zawnioskował o przeznaczenie zysku zatrzymanego w kwocie 72 471 800,88 zł na zwiększenie kapitału zapasowego spółki" - podano w komunikacie.

"Powyższa rekomendacja wynika z ambitnego programu inwestycyjnego Grupy Kapitałowej PGNiG na poszukiwania ropy i gazu konwencjonalnego i niekonwencjonalnego, budowę oraz rozbudowę kopalń i magazynów gazu, rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz projekty energetyczne, który w sumie składa się na ok. 8 mld zł w 2012 roku (w tym 3 mld zł z tytułu zrealizowanego zakupu akcji Vattenfall Heat Poland SA). W świetle braku odzwierciedlenia kosztów zakupu gazu ponoszonych przez Spółkę w czwartym kwartale 2011 roku oraz w I kwartale 2012 roku w taryfie na paliwo gazowe, wypłata dywidendy akcjonariuszom mogłaby utrudnić realizację zaplanowanych przez Spółkę zadań w ramach powyższego programu inwestycyjnego" - dodano.

Z zysku za 2010 rok PGNiG wypłacił dywidendę w wysokości 0,12 zł na jedną akcję.