Komisja Europejska opracowała wytyczne jak wyliczyć wielkość darmowych przydziałów dla poszczególnych linii lotniczych, ale Polska zakwestionowała te wytyczne  i wygrała.  - Cieszę się, że dzięki sygnałowi z Polski linie lotnicze będą miały poprawną wielkość darmowej puli uprawnień na start, co pozwoli im łagodniej przyjąć nowe zasady, a także przełoży się na korzyści dla użytkowników linii lotniczych – skomentował Minister Środowiska  Marcin Korolec.

Od 2012 r. linie lotnicze są zobowiązane do zakupu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w europejskim systemie handlu emisjami (EU ETS). Systemem tym są objęte wszystkie loty, które kończą się lub rozpoczynają na lotnisku znajdującym się na terytorium Unii Europejskiej.

W Polsce z darmowych uprawień będzie mogło skorzystać 5 podmiotów. Nowe przydziały uprawień dla lotnictwa na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2020 r. wyniosą ok. 5,3 mln jednostek – wynika z danych umieszczonych na stronie Ministerstwa Środowiska.