Konsorcjum AAR (Michaił Fridman, Wiktor Wekselberg, Leonard Bławatnik) ma w TNK-BP połowę udziałów. Długotrwały konflikt z BP powoduje, że strony wzajemnie blokują zarządzanie firmą. Fidman niedawno zrezygnował z funkcji prezesa. Narzekał na paraliż zarządzania.

BP ogłosiło więc, że swoją połowę sprzedaje. Zgodnie ze statutem prawo pierwokupu należy do AAR. Jak podaje agencja Nowosti, od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży. AAR ma 45 dni na decyzję.

- Rozmów jeszcze nie prowadzimy - przyznał dziś Fridman.

TNK-BP powstał w 2003 r. Dziś jest trzecim największym producentem paliw w Rosji (po Rosneft i Łukoil). W 2011 r. zysk netto wzrósł o 54 proc. do 8,98 mld dol., a wydobycie - do 84,4 mln t.