Celem współpracy jest wskazanie kosztów i korzyści realizacji w Polsce polityki klimatycznej oraz wskazanie kierunków, dzięki którym niskoemisyjna polityka będzie stanowiła siłę napędową gospodarki. Scenariusz odniesienia zakłada, że Polska będzie się opierać na węglu, ale unowocześni technologie.

- Kończymy fazę dyskusji z ekspertami i tworzenia symulacji, do końca tego roku zamierzamy opracować raport końcowy. Na początku przyszłego roku wyjdziemy z nim szerzej, by otworzyć debatę, udostępnimy też wszelkie dane wyjściowe i metodologię – powiedział Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. – Większość krajów europejskich posiada dokumenty, które wyznaczają ich kierunki rozwoju do roku 2050, tzw. Mapy drogowe. W tych dokumentach są prezentowane pogłębione analizy ekonomiczne, do których mogą sięgać politycy w czasie podejmowania ważnych decyzji – dodał.

Partnerzy zamierzają opracować raport zawierający scenariusze modernizacyjne głównie dla sektora energetycznego, transportowego, budowlanego i przemysłu – wraz z oceną technologicznego potencjału redukcji emisji.

Współpracownikami instytutów są eksperci z wielu branż, a także resort środowiska i NFOŚiGW.