Przychody Grupy Duon w I półroczu 2012 przekroczyły 100 mln zł

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej DUON (dawniej CP Energia) w pierwszym półroczu 2012 wyniosły 104 mln zł w porównaniu do 46,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego – poinformowała spółka

Publikacja: 22.08.2012 11:58

Przychody Grupy Duon w I półroczu 2012 przekroczyły 100 mln zł

Foto: spółka

Tak znaczny wzrost sprzedaży Grupy jest rezultatem przede wszystkim dynamicznego rozwoju Grupy w segmencie obrotu. Poprawie w stosunku do pierwszego półrocza 2011 uległy także wynik na działalności operacyjnej i wynik netto Grupy.

Za sprawą rozwoju projektów opartych o gaz LNG wzrost sprzedaży nastąpił również w segmencie infrastruktury, dotychczasowej domenie działalności Grupy DUON. W pierwszej połowie roku została uruchomiona instalacja LNG w Krośniewicach oraz z pełną mocą realizowana była sprzedaż w Nowym Dworze Mazowieckim z instalacji LNG uruchomionej pod koniec ubiegłego roku.

W okresie styczeń – czerwiec 2012 Grupa sprzedała łącznie 33 mln m

3

gazu, z czego 13,1 mln m

3

było dystrybuowane w postaci skroplonej (LNG). Przychody ze sprzedaży segmentu infrastruktury wyniosły w tym okresie 65 mln zł. Biorąc pod uwagę sezonowość branży gazowej, charakteryzującej się spadkiem wyników w drugim kwartale roku, EBITDA tego segmentu wzrosła w II kwartale o 0,9 mln PLN i po pierwszym półroczu 2012 r. kształtuje się na poziomie 4,1 mln zł.

W ramach nowego obszaru działalności tj. segmentu obrotu, w którym od II połowy 2011 r. Grupa DUON handluje energią elektryczną i gazem w oparciu o zasadę TPA, czyli przy wykorzystaniu infrastruktury stron trzecich, w okresie pierwszych sześciu miesięcy 2012 roku Grupa sprzedawała energię do ponad 500 klientów pozyskanych w 2011 i w 2012 r. i uzyskała ponad 38 mln zł przychodów ze sprzedaży. Wzrost obrotów przełożył się na wyniki segmentu, który w II kwartale br. odnotował 0,7 mln PLN zysku EBIT i zaczął odrabiać straty poniesione w pierwszym kwartale tego roku (-1,3 mln zł na koniec I kwartału 2012). Wraz z dalszym wzrostem sprzedaży Grupa DUON spodziewa się do końca roku przekroczenia progu rentowności w tym obszarze.

W efekcie istotnego wzrostu sprzedaży w obu segmentach, a także dzięki oszczędnościom kosztowym osiągniętym dzięki reorganizacji Grupy zapoczątkowanej zeszłoroczną fuzją CP Energia i KRI, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy DUON za pierwsze półrocze są lepsze niż dane za analogiczny okres roku poprzedniego. Na poziomie EBITDA Grupa zrealizowała 3,6 mln zł zysku w porównaniu do 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Poprawie uległy również przepływy gotówkowe generowane w ramach Grupy – w pierwszym półroczu 2012 przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły 5,8 mln zł w stosunku do -3,6 mln zł w pierwszym półroczu 2011.

- Cieszy nas odnotowany w I półroczu br. skokowy wzrost przychodów i poprawa wyników w stosunku do zeszłego roku – mówi Mariusz Caliński, Prezes spółki Grupa DUON S.A. - W segmencie obrotu pozyskujemy systematycznie nowych klientów na energię elektryczną, od 2 kwartału zwiększyliśmy tez znacząco obrót gazem sprowadzanym do Polski co istotnie wpłynęło na poprawę marży w tym segmencie. W segmencie infrastruktury na przełomie drugiego i trzeciego kwartału br. uruchomiliśmy sprzedaż w kolejnych lokalizacjach tj. w Makowie Mazowieckim i w Suwałkach. Na wyniki segmentu infrastruktury pozytywny wpływ będzie miała także decyzja prezesa URE, który w ubiegłym tygodniu zatwierdził naszą nową taryfę na sprzedaż gazu ziemnego. Nadal ujawniać się będą także oszczędności osiągnięte po fuzji CP Energia i KRI, a także nie do końca mierzalne korzyści z innych działań jakie przeprowadziliśmy w ramach restrukturyzacji Grupy, takie jak przeprowadzone w czerwcu i lipcu ujednolicenie nazewnictwa kluczowych spółek Grupy tj. CP Energia, KRI i KRI Marketing and Trading. Dlatego też liczymy, że w II półroczu 2012 r. będziemy mogli pochwalić się dalszym istotnym wzrostem sprzedaży i poprawą wyników - dodaje Caliński.

Grupa DUON S.A. to nowa nazwa giełdowej spółki, działającej dotychczas jako CP Energia S.A. Sąd rejestrowy zatwierdził decyzję o zmianie nazwy podjętą przez akcjonariuszy spółki w maju bieżącego roku.

Tak znaczny wzrost sprzedaży Grupy jest rezultatem przede wszystkim dynamicznego rozwoju Grupy w segmencie obrotu. Poprawie w stosunku do pierwszego półrocza 2011 uległy także wynik na działalności operacyjnej i wynik netto Grupy.

Za sprawą rozwoju projektów opartych o gaz LNG wzrost sprzedaży nastąpił również w segmencie infrastruktury, dotychczasowej domenie działalności Grupy DUON. W pierwszej połowie roku została uruchomiona instalacja LNG w Krośniewicach oraz z pełną mocą realizowana była sprzedaż w Nowym Dworze Mazowieckim z instalacji LNG uruchomionej pod koniec ubiegłego roku.

Pozostało 85% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?