Zgodnie z ustaleniami wynegocjowany program będzie jutro (28 sierpnia) tematem obrad Zarządu PGNiG SA, który podejmie w tej sprawie stosowną uchwałę.

Zakończone w piątek 24 sierpnia kolejne spotkanie przedstawicieli zarządu PGNiG ze Związkową Komisją Koordynacyjną PGNiG SA to trzeci etap negocjacji, poprzedzony przeglądem innych porozumień dotyczących m.in. organizacji grupy kapitałowej, tak by wypracowane dokumenty uwzględniały interesy wszystkich pracowników oraz inwestorów.

Zmiany reorganizacyjne rozpoczęto w centrali PGNiG w maju 2012. Od 1 września 2012 wejdzie w życie nowa struktura Oddziałów Obrotu Gazem, a także Oddziałów Sektora Górniczego.

W najbliższym tygodniu odbędzie się spotkanie przedstawicieli organizacji związkowych działających w PGNiG S.A. oraz Związkowej Komisji Koordynacyjnej z Zarządem i Dyrektorami Oddziałów PGNiG S.A.