Dokumenty te stanowią formalną podstawę funkcjonowania rynku gazu na TGE i m.in. określają warunki, które uczestnicy rynku muszą spełnić, by móc handlować tym surowcem na giełdzie.

- Polska pełni ważną rolę w zakresie tworzenia wspólnego, europejskiego rynku energii, głównie dzięki płynności, jaką udało nam się uzyskać na TGE. Jestem przekonany, że uczestnicy rynku gazu wykażą się równie mocną determinacją, by giełdowy obrót tym surowcem osiągnął wolumen i transparentność podobne do giełdowego parkietu energetycznego. Jest to niezbędny warunek do szybkiej i sprawnej liberalizacji tego rynku - powiedział Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii.

Zdaniem prezesa URE najbardziej prawdopodobnych terminem uruchomienia giełdy gazu jest 1 stycznia 2013 r.

- Nie ma w tej chwili formalnych przeszkód dla uruchomienia giełdy gazu. Wczoraj KNF zatwierdziła regulamin giełdy. Najbardziej możliwe i prawdopodobne jest uwolnienie rynku hurtowego od 1 stycznia 2013 roku. Oczywiście jeśli w obrocie na giełdzie gazu pojawią się odpowiednie wolumeny gazu - powiedział w środę w Krynicy kierujący URE Marek Woszczyk.

Prezes dodał, że po powstaniu giełdy gazu stopniowo powinny następować uwolnienia cen gazu dla przemysłu w poszczególnych segmentach.