1 stycznia 2013 roku, wejdą w życie postanowienia unijnego pakietu klimatyczno-energetyczego, które nakazują producentom energii zakup uprawnień do emisji dwutlenku węgla. - Wejście w życie tych postanowień oznaczać będzie początek poważnych problemów polskiej gospodarki. To będzie też ogromne obciążenie dla budżetów domowych Polaków. Ale to nie jest tak, że klamka już zapadła ostatecznie. Możemy doprowadzić do zawieszenia obowiązywania pakietu, korzystając z Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej (EIO) - mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. EIO to nowy instrument, który umożliwia grupie obywateli Unii Europejskiej wezwanie Komisji Europejskiej do zaproponowania zmiany przepisów lub wprowadzenia nowych rozwiązań legislacyjnych. Inicjatywę obywatelską musi poprzeć co najmniej milion obywateli UE pochodzących z przynajmniej 7 spośród 27 państw członkowskich.

Pomysł, aby w celu uchronienia polskiej gospodarki i mieszkańców Polski przed skutkami pakietu skorzystać z możliwości, jakie daje Europejska Inicjatywa Obywatelska, wysunął Ludwik Dorn. Inicjatywę wsparli przedstawiciele NSZZ Solidarność. Do akcji przyłączyli się reprezentanci innych polskich central związkowych i organizacji pracodawców. Tworzą oni tzw. Polski Komitet akcji. W skład Komitetu Obywatelskiego (ogólnoeuropejskiego) obok przedstawicieli Polski weszli reprezentanci 6 krajów UE: Austrii, Czech, Danii, Grecji, Litwy i Wielkiej Brytanii. Swój akces do Komitetu Obywatelskiego rozważają reprezentanci kolejnych państw tzw. nowej Unii, które najbardziej ucierpią z powodu wdrożenia rozwiązań pakietu. 8 sierpnia 2012 roku Europejska Inicjatywa Obywatelska „Zawieszenie Pakietu Klimatyczno-Energetycznego Unii Europejskiej" została zarejestrowana przez Komisję Europejską. Od tego momentu Komitet Obywatelski tej inicjatywy ma 12 miesięcy, aby zebrać wymaganą liczbę podpisów. Podpisy będą zbierane zarówno tradycyjnie, jak również drogą elektroniczną w całej Europie. Na początku października wystartuje strona internetowa, za pośrednictwem której można będzie złożyć podpis pod deklaracją. Wraz z rozpoczęciem zbiórki podpisów ruszy też akcja promocyjno-edukacyjna.

- Chcemy uświadomić Polakom, jakie potencjalne zagrożenia kryją się pod tak z pozoru abstrakcyjnymi nazwami jak pakiet klimatyczno-energetyczny czy uprawnienia do emisji - wyjaśnia Dominik Kolorz. - Już samo hasło widniejące na logo naszej akcji - "Mój dom, mój prąd" - powinno dać ludziom do myślenia. Tu nie chodzi o jakieś abstrakcyjne problemy, ale jak najbardziej realne - o domowe budżety i o miejsca pracy - dodaje przewodniczący. Konferencja inaugurująca Europejską Inicjatywę Obywatelską „Zawieszenie pakietu klimatyczno-energetycznego Unii Europejskiej" odbędzie się 28 września w Sali Kolumnowej Sejmu. Początek godz. 12.15, briefing prasowy ok. 13.00. Według wyliczeń ekspertów cytowanych przez „S" z powodu wdrożenie rozwiązań pakietu w 2013 roku ceny prądu wzrosną o 30 proc., a ceny ciepła o 22 proc. W kolejnych latach te ceny wzrosną o 60 proc. Skokowy wzrost cen energii negatywnie wpłynie na konkurencyjność i kondycję polskiego przemysłu i polskiej gospodarki. Skutkiem wdrożenia rozwiązań pakietu będzie też m.in. utrata od 250 tys. do nawet 500 tys. miejsc pracy w przemyśle.