Wczoraj KNF zatwierdziła prospekt PAK-u.

W 2011 skonsolidowane przychody ze sprzedaży spółki wyniosły 2,69 mld zł, EBITDA 769,4 mld zł, a skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom dominującym - 316,9 mln zł. Wartość aktywów spółki na 31 grudnia 2011 wynosiła 5,33 mld zł. Dane nie obejmują kopalni Adamów i Konin kupionych przez ZE PAK w lipcu br.

Nieoficjalnie wśród osób zbliżonych do transakcji mówi się, że giełdowy debiut spółki mógłby nastąpić nawet przed końcem tego miesiąca.