- Porozumienie jest pozytywne dla ratingu PGNiG , ponieważ obniża o ponad 10 procent cenę, jaką spółka płaci za rosyjski gaz - głosi komunikat agencji ratingowej. - Dodatkowo porozumienie ma podwyższyć EBITDA spółki o 2,5-3 miliardy złotych, zwiększając przepływy pieniężne PGNiG w 2012 i 2013 roku - dodano.

Agencja zastrzega jednak, że skala przyszłych korzyści z zawartego porozumienia będzie zależała od tego, w jakim stopniu PGNiG będzie musiało przełożyć uzyskane obniżki na odbiorców gazu. Na początku września Moody's umieścił rating PGNiG, znajdujący się na poziomie "Baa1", na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki.

Z kolei inna renomowana agencja Standard and Poor's Ratings Services (S&P) na początku września obniżyła rating PGNiG do "BBB" z "BBB plus" i umieściła go na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki.