Skonsolidowana strata operacyjna wyniosła w III kw br. 37,70 mln zł wobec 25,88 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły w III kw. 2012 r. 146,04 mln zł wobec 144,06 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2012 r. Kogeneracja miała łącznie 41,90 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 60,81 mln zł zysku netto w tym ujęciu rok wcześniej. Przychody w okresie trzech kwartałów br. wyniosły 715,44 mln zł wobec 692,92 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w okresie I-III kw. br. wyniosła 45,78 mln zł wobec 68,64 mln zł zysku rok wcześniej.

Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z trzech zakładów produkcyjnych: EC Wrocław, EC Czechnica i EC Zawidawie o łącznej mocy elektrycznej 363 MW i cieplnej 1083,2 Mwt. W 2011 r. Kongeneracja odnotowała 1,03 mld zł skonsolidowanych przychodów.