Wczoraj późnym wieczorem rada nadzorcza Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

podjęła decyzję o uchyleniu uchwały z 27 lutego na mocy której powołała Krzysztofa Bociana na stanowisko wiceprezesa spółki ds. poszukiwań i wydobycia. Jednocześnie zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na wybór tego członka zarządu bez rozstrzygnięcia.

W opublikowanym właśnie komunikacie prasowym PGNiG podało, że decyzja rady ma związek z nieprzyjęciem przez Bociana zestandaryzowanych dla członków zarządu spółki warunków zatrudnienia. Chodzi m.in. o kwestie dotyczące zakresu i czasu zakazu konkurencji po zakończeniu sprawowania funkcji wiceprezesa.

Ponadto PGNiG podało, że za poszukiwania i wydobycie od maja 2012 roku jest odpowiedzialny inny wiceprezes Mirosława Szkałuby, który w swoich kompetencjach ma również IT i zakupy. W ocenie spółki, w obecnej sytuacji, nie można mówić o wakacie na stanowisko wiceprezesa ds. poszukiwań i wydobycia i to mimo że przeprowadzony konkurs na tego członka zarządu zakończył się fiaskiem.

W tym roku PGNiG chce realizować ambitny program prac poszukiwawczych dotyczących zarówno gazu konwencjonalnego, jak i ze złóż łupkowych. Spółka zaplanowała m.in. rozpoczęcie 33 odwiertów, w tym 13 w poszukiwaniu gazu z łupków. Przekonuje, że w pierwszym kwartale zrealizowała 90 proc. prac poszukiwawczych zaplanowanych na ten okres. Obecnie finalizowane są przygotowania do rozpoczęcia odwiertu Kochanowo w ramach projektu KCT.