Podatki mogą uderzyć w wydobycie

Ministerstwo Skarbu Państwa obawia się, że opłaty od wydobycia gazu mogą być wyższe niż 40 proc. zysków brutto firm

Publikacja: 03.04.2013 21:26

Podatki mogą uderzyć w wydobycie

Foto: Bloomberg

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) obawia się, że planowane obciążenia z tytułu podatków i opłat związanych z wydobyciem węglowodorów w Polsce mogą przekroczyć przyjęte w założeniach do ustawy 40 procent zysków brutto firm, które tym się będą zajmować, napisał minister skarbu w uwagach do projektu ustawy.

Projekt zakłada, że wpływy dla państwa będą pochodzić z kilku źródeł: podatku od wydobycia niektórych kopalin, specjalnego podatku węglowodorowego, podatku CIT, opłat eksploatacyjnych. Źródłami wpływów mają być również podatek od nieruchomości i opłata za ustanowienie użytkowania górniczego.

- Pomijając nawet inne obciążenie takie jak akcyza, powstaje zatem system, który opiera się na minimum siedmiu różnych typach podatków i opłat o charakterze parafiskalnym - napisał minister skarbu w opinii opublikowanej na stronach Rządowego Centrum Legislacji. - Istnieje obawa, iż efektywna stopa podatku może być wyższa niż 40 procent zakładane w uzasadnieniu do projektu ustawy (zarówno w ujęciu zdyskontowanym, jak i niezdyskontowanym) - głosi dokument.

Minister powołał się na analizy finansowe sporządzone przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (PGNiG). Według nich od początku 2016 roku średni poziom obciążeń fiskalnych dla tej firmy wzrośnie w stosunku do obecnego modelu o ponad 1,2 miliarda złotych rocznie.

- Dla porównania całkowity zysk netto GK PGNiG za 2012 rok wyniósł 2,23 miliarda złotych, natomiast zysk segmentu Poszukiwania i Wydobycie w 2012 roku wyniósł 1,35 miliarda - podano w opinii. - W konsekwencji, dodatkowe obciążenia podatkowe obniżyłyby zysk netto GK PGNiG o ponad 50 procent, a wynik operacyjny segmentu Poszukiwań i Wydobycia o blisko 90 procent - głosi dokument.

Wydobycie gazu z łupków ma pomóc Polsce uniezależnić się od importu surowca, który w tej chwili stanowi dwie trzecie zużycia - Polska w 2012 roku zużyła 14,7 miliarda metrów sześciennych gazu. Polska ma według szacunków Polskiego Instytutu Geologicznego 346-768 miliardów metrów sześciennych gazu z łupków, podczas gdy gazu konwencjonalnego jest 100 miliardów metrów. Koncesji na poszukiwanie gazu łupkowego Ministerstwo Środowiska wydało ponad 100. Posiadają je zarówno krajowe spółki PKN Orlen, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, jak i zagraniczni gracze. Wśród tych ostatnich są naftowi giganci jak Chevron, czy Marathon Oil.

Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) obawia się, że planowane obciążenia z tytułu podatków i opłat związanych z wydobyciem węglowodorów w Polsce mogą przekroczyć przyjęte w założeniach do ustawy 40 procent zysków brutto firm, które tym się będą zajmować, napisał minister skarbu w uwagach do projektu ustawy.

Projekt zakłada, że wpływy dla państwa będą pochodzić z kilku źródeł: podatku od wydobycia niektórych kopalin, specjalnego podatku węglowodorowego, podatku CIT, opłat eksploatacyjnych. Źródłami wpływów mają być również podatek od nieruchomości i opłata za ustanowienie użytkowania górniczego.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie