Lotos i CalEnergy kontynuują współpracę

CalEnergy przystąpiło do spółki Baltic Gas. W efekcie sfinansuje zarówno swój udział jak i Lotosu Petrobaltic w kosztach dalszych prac dotyczących zagospodarowania złóż B4 i B6

Publikacja: 10.04.2013 12:21

Lotos i CalEnergy kontynuują współpracę

Foto: Bloomberg

Grupa Lotos poinformowała, że CalEnergy przystąpił jako komandytariusz do spółki Baltic Gas, utworzonej wcześniej przez zależny Lotos Petrobaltic. Uczynił to w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej 30 października 2012 r., dotyczącej współpracy przy zagospodarowaniu złóż gazowych na koncesjach B4 i B6 znajdujących się na Morzu Bałtyckim i należących do gdańskiej grupy. Zasoby wydobywalne tych złóż są szacowane na 4 mld m sześc.

Grupa Lotos podaje, że przystąpienie CalEnergy do spółki Baltic Gas oznacza zakończenie okresu przygotowań do wspólnej realizacji działań na obu złożach. Jego efektem jest też uruchomienie zaangażowania finansowego CalEnergy w realizację projektu. W trakcie przygotowań spełniono szereg warunków zawieszających, w tym dokonano przeniesienia koncesji do Baltic Gas.

– Należy jednak zauważyć, że powodzenie przedsięwzięcia jest nadal w dużej mierze uzależnione od szybkiej stabilizacji sytuacji w zakresie otoczenia podatkowego, prawnego i regulacyjnego w Polsce, w celu zapewnienia rozwiązań racjonalnych i spójnych z uregulowaniami obowiązującymi na konkurencyjnych rynkach międzynarodowych – twierdzi Peter Youngs, dyrektor zarządzający grupy CalEnergy.

W tym roku Grupa Lotos zaplanowała pozyskanie danych sejsmicznych oraz wybór koncepcji zagospodarowania złóż. Z kolei inżynieryjna dokumentacja projektowa (tzw. FEED, front end engineering design) ma być przygotowana w 2014 r. Po zakończeniu tego etapu partnerzy podejmą ostateczną decyzję inwestycyjną w sprawie zagospodarowania złóż gazu. Pozyskanie danych sejsmicznych i dokumentacji projektowej dla koncesji B4 i B6 pozwoli z kolei firmie Lotos Petrobaltic na realizację prac poszukiwawczych i zagospodarowanie innych koncesji na Morzu Bałtyckim. Potencjalnie mogą one zostać połączone ze złożami należącymi obecnie do Baltic Gas.

Zgodnie z umową inwestycyjną CalEnergy Resources Poland ma sfinansować udział zarówno swój jak i Lotosu Petrobaltic w kosztach pozyskania danych sejsmicznych, wyboru koncepcji zagospodarowania złoża oraz opracowania dokumentacji projektowej.

Właścicielem CalEnergy Resources Poland jest MidAmerican Energy Holdings Company, spółka zależna holdingu Berkshire Hathaway Inc. Lotos Petrobaltic należy z kolei do Grupy Lotos i realizuje jej strategiczne cele w obszarze poszukiwań i wydobycia ropy oraz gazu. Koncesje Lotos Petrobaltic na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż obejmują 7 obszarów o łącznej powierzchni ponad 7,1 tys. km2, położonych we wschodniej części obszaru morskiego Polski. Firma ma też koncesje na wydobywanie kopalin ze złóż B3, B4, B6 i B8. Aktualnie eksploatowane jest złoże ropy B3, a na złożu B8 prowadzone są przygotowania do eksploatacji.

Grupa Lotos poinformowała, że CalEnergy przystąpił jako komandytariusz do spółki Baltic Gas, utworzonej wcześniej przez zależny Lotos Petrobaltic. Uczynił to w celu realizacji umowy inwestycyjnej zawartej 30 października 2012 r., dotyczącej współpracy przy zagospodarowaniu złóż gazowych na koncesjach B4 i B6 znajdujących się na Morzu Bałtyckim i należących do gdańskiej grupy. Zasoby wydobywalne tych złóż są szacowane na 4 mld m sześc.

Grupa Lotos podaje, że przystąpienie CalEnergy do spółki Baltic Gas oznacza zakończenie okresu przygotowań do wspólnej realizacji działań na obu złożach. Jego efektem jest też uruchomienie zaangażowania finansowego CalEnergy w realizację projektu. W trakcie przygotowań spełniono szereg warunków zawieszających, w tym dokonano przeniesienia koncesji do Baltic Gas.

Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie