Zostało już w sprawie wszczęte oficjalne postępowanie wyjaśniające, a chodzi o możliwość nielegalnego ustalania cen paliw przez producentów (w komunikacie zostały wymienione Royal Dutch Shell oraz Statoil) oraz agencję informacyjną Platts, która jest największym na tym rynku sprzedawcą danych.

Wszystkie wymienione firmy zapowiedziały pełną współpracę z Komisją przy wyjaśnieniu sprawy. Statoil w komunikacie podał, że pracuje nad wyjaśnieniem sprawy, a sprzeczne z prawem unijnym ustalanie cen różnego typu paliw mogło mieć miejsce już od 2002 r. Dodatkowo firma podała, że w grę może wchodzić również zarzut nadużycia pozycji dominującej.