W ocenie prezes UOKiK planowana transakcja doprowadziłaby do istotnego ograniczenia konkurencji na rynkach lokalnych obejmujących obszary położone wokół czterech rozlewni gazu, które obecnie należą do Orlen Gaz. Dotyczy to rynku sprzedaży detalicznej gazu w butlach na potrzeby przemysłu (okolice rozlewni w Ugoszczy, Płocku, Krośnie Odrzańskim i Hrubieszowie), a także rynku sprzedaży hurtowej gazu w butlach (okolice rozlewni w Hrubieszowie).

- Po dokonaniu planowanej transakcji uczestnicy zyskaliby znaczną przewagę nad pozostałymi przedsiębiorcami działającymi na tych rynkach, a odbiorcom butli z gazem ograniczona zostałaby możliwość wyboru dostawcy. Dlatego Urząd uzależnił  realizację transakcji od spełnienia określonych obowiązków – czytamy w komunikacie UOKiK.

- Zgodnie z decyzją Prezes UOKiK, transakcja może zostać sfinalizowana po spełnieniu warunku, którego wykonanie ma zapewnić zmniejszenie udziału Gaspolu na wskazanych rynkach. Gaspol może nabyć część mienia konkurenta jeśli m.in. przez rok od dokonania koncentracji powstrzyma się od wszelkich aktywnych działań mających na celu przejęcie dotychczasowych odbiorców Orlen Gaz. W tym czasie Urząd zabronił także przekazywania informacji między łączącymi się spółkami na temat dotychczasowych odbiorców Orlen Gaz. Przejmujący mienie został zobligowany do przekazania Urzędowi informacji o sposobie realizacji nałożonego warunku w wyznaczonych w decyzji terminach – czytamy.

Gaspol jest największym dystrybutorem gazu płynnego LPG w Polsce; dostarcza przedsiębiorcom oraz konsumentom autogaz, gaz w butlach i do zbiorników. Podstawą zgłoszenia transakcji była umowa dotycząca sprzedaży części mienia oraz praw i obowiązków Orlen Gaz w segmencie gazu w butlach.

Warunkowa umowa sprzedaży segmentu butli gazowych przez Orlen spółce Gaspol została podpisana w czerwcu zeszłego roku. Przewiduje ona, że Gaspol stanie się właścicielem majątku ruchomego przeznaczonego do zaopatrywania rynku w gaz butlowy, tzn. butli, kontenerów, samochodów ciężarowych. Nie podano wartości transakcji.