O tym, że Norwegowie są już gotowi dostarczać LNG do Murmańska poinformował dziś podczas konferencji „Dialog energetyczny Rosja-Unia. Aspekt gazowy" Walerij Jazew - szef Rosyjskiego Związku Gazowego, podaje agencja FlashNord.

Dostawy mogą ruszyć w 2017 r i potrwać do momentu uruchomienia wydobycia ze złoża Sztokman na Morzu Barentsa. Projekt ten, który Gazprom od sześciu lat prowadził ze Statoil, został w tym roku zamrożony na czas nieokreślony, po wycofaniu się Norwegów, zdenerwowanych spadającym zaangażowaniem Rosjan.

Złoże sztokmańskie jest gigantyczne - ok. 3,8 bln m3 gazu i 53,4 mln ton kondensatu naftowego. Jednak do tej pory stanęła jedna platforma a koszty wciąż rosły (ok. 25 mld dol.). Teraz Rosjanie twierdzą, że wydobycie ruszy w 2017 r.

Obwód murmański miał otrzymywać gaz ze złoża podwodnym gazociągiem, który zaopatrywałby także planowany na wybrzeżu zakład skraplania. Teraz jednak, wobec zamrożenia projektu, region został pozbawiony źródła zaopatrzenia w gaz i musi kupować go od Norwegów.