Enea: zysk poniżej oczekiwań

Zysk netto Grupy energetycznej Enea, przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł w drugim kwartale 2013 roku 143,9 mln zł - podała spółka w raporcie.

Publikacja: 27.08.2013 09:58

Enea: zysk poniżej oczekiwań

Foto: Bloomberg

Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 168,3 mln zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 178,5 mln zł i okazał się o 5,5 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 189 mln zł. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 2,215 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 2,227 mld zł.

Po pierwszym półroczu Enea ma 451,71 zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 548,3 mln zł EBIT, 934,2 mln zł EBITDA przy przychodach na poziomie 4,596 mld zł. W analogicznym okresie 2012 roku grupa miała 422,8 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej, 487,7 mln zł EBIT, 863,7 mln zł EBITDA i 5,022 mld zł przychodów (dane przekształcone).

Znacząco, bo aż o 39,5 proc. poprawiły się przepływy pieniężne Grupy i po sześciu miesiącach 2013 r. wyniosły 880 mln zł.

- Pomimo niekorzystnej sytuacji na rynku energii Grupa Kapitałowa ENEA osiągnęła dobre wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2013 r. – powiedział cytowany w komunikacie Krzysztof Zamasz, prezes zarządu ENEA SA.

Najmocniejszy procentowy wzrost na poziomie EBITDA odnotowano w segmencie obrotu. Wyniósł on 213 mln zł, co oznacza wynik o 79 proc. lepszy w porównaniu do analogicznego okresu 2012 r. Dobrze radził sobie również segment dystrybucji. Wynik EBITDA wyniósł tam 512 mln zł, co oznacza wzrost o 14,5 proc.

Spadek odnotowano natomiast w segmencie wytwarzania. Tu wynik na poziomie EBITDA wyniósł 244 mln zł – czyli o 27,8 proc. mniej, niż rok temu. Wpływ na to miały: obniżenie rynkowych cen energii, spadek przychodów ze świadectw pochodzenia oraz niższy przydział uprawnień do emisji CO2. Pozytywny wpływ na EBITDA w tym segmencie miały: Elektrociepłownia Białystok oraz spółka Windfarm Polska (właściciel Farmy Wiatrowej Bardy).

Grupa zamierza wydać w tym roku na inwestycje 2,38 mld zł. Nakłady na majątek dystrybucyjny mają wynieść 927,4 mln zł. Nakłady na aktywa wytwórcze mają sięgnąć 1,38 mld zł, z czego 1,27 mld zł kosztować mają inwestycje Enea Wytwarzanie (budowa nowego bloku o mocy 1000 MW ma pochłonąć 990 mln zł).

Konsensus PAP zakładał zysk netto na poziomie 168,3 mln zł.

Zysk operacyjny grupy wyniósł 178,5 mln zł i okazał się o 5,5 proc. niższy od oczekiwań analityków na poziomie 189 mln zł. Przychody ze sprzedaży netto wyniosły natomiast 2,215 mld zł. Konsensus rynkowy zakładał przychody na poziomie 2,227 mld zł.

Pozostało 85% artykułu
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie