"Wszystkie przedsiębiorstwa obrotu energią odpowiedziały na wezwanie prezesa URE i złożyły wnioski taryfowe na 2014 rok. Przedstawione do zatwierdzenia wnioski taryfowe zakładają niewielki spadek cen energii, utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie bądź niewielki wzrost" - powiedziała PAP Głośniewska.

Nie sprecyzowała, o co wnioskują poszczególne spółki, które złożyły u regulatora nowe cenniki do zatwierdzenia.

W czerwcu regulator podpisał taryfy obowiązujące do końca bieżącego roku, które zakładały średni spadek cen energii u sprzedawcy z urzędu o 4,25 proc., co przekładało się na spadek cen na rachunku dla odbiorcy w gospodarstwach domowych o 2,3 proc.