San Leon Energy, grupa specjalizująca się w poszukiwaniach gazu ziemnego w skałach łupkowych, uzyskała przepływ gazu ziemnego podczas wykonywania tzw. zabiegu szczelinowania hydraulicznego w pionowym odwiercie o nazwie Lewino-1G2 znajdującym się na zachód od Trójmiasta. Jak napisano w komunikacie, wyniki tych prac były zdecydowane lepsze, niż pierwotnie oczekiwano. Obecnie San Leon Energy kontynuuje prace poszukiwacze. Zmierzają one do uzyskania dalszych danych i przeprowadzania kolejnych testów w odwiercie.

Informacje o sukcesie zabiegu szczelinowania hydraulicznego w żaden sposób nie przesądzają jeszcze o tym, czy będzie możliwa przemysłowa eksploatacja gazu z wykonanego odwiertu lub chociażby na obszarze koncesji, na której się on znajduje. Pozytywne jest jednak to, że spółka osiągnęła dotychczas lepsze wyniki od założeń. To oznacza, że prace poszukiwawcze będą kontynuowane.

Zabiegi szczelinowania hydraulicznego polegają na wpompowywaniu do odwiertu, pod wysokim ciśnieniem, mieszaniny wody z dodatkami chemicznymi i piaskiem, co powoduje że powstają szczeliny, dzięki którym ze skał jest uwalniany gaz. Z danych resortu środowiska wynika, że do września wykonano ich w odwiertach pionowych 13 oraz 7 w poziomych. To bardzo niewiele, zważywszy że tylko za ich pomocą można doprowadzić do przemysłowego wydobycia gazu z łupków w Polsce. Dotychczas na żadnej koncesji nie udało się osiągnąć takiego wyniku.

Odwiert Lewino-1G2 znajduje się na obszarze koncesji Gdańsk W zajmującej powierzchnię 894 km kw. San Leon Energy nabył ją od kanadyjskiego koncernu Talisman Energy. Podmiot ten, podobnie jak amerykańskie koncerny Exxon Mobil oraz Marathon Oil, wycofał się już z łupkowych poszukiwań w naszym kraju. Jednym z powodów był brak obiecujących wyników prowadzonych prac.

—trf