Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła, podczas konferencji podsumowującej VII edycję projektu, nowy skład RESPECT Indeksu. To pierwszy w regionie Europy Środkowej i Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych społecznie.

– Od ponad roku wdrażamy Strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2020. W jej ramach zobowiązaliśmy się do regularnego informowania najważniejszych grup interesariuszy o wynikach naszego zaangażowania w kwestie pozafinansowe – mówi Dariusz Lubera, prezes zarządu Tauron Polska Energia. – Jedną z tych grup są inwestorzy, dlatego cieszę się, że dołączamy do RESPECT Index. To potwierdzenie skuteczności naszych działań w obszarze zrównoważonego rozwoju oraz transparentnego podejścia do biznesu – dodaje.

Projekt RESPECT Index ma na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto akcentuje ich atrakcyjność inwestycyjną, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności, RESPECT Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla inwestorów.

Włączenie Tauronu do indeksu to kolejne wyróżnienie w tym roku za działania z obszaru CSR. Przypomnijmy, że spółka uplasowała się na pierwszym miejscu wśród debiutujących w „Rankingu odpowiedzialnych firm" w 2013 r., a raport zrównoważonego rozwoju Grupy za 2012 r. otrzymał nagrodę internautów w konkursie organizowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.