Jest to realizacja kolejnego etapu konsolidacji aktywów Grupy EDF w Polsce. Pierwsza faza tego procesu, zrealizowana w maju 2013 roku, obejmowała połączenie EDF Rybnik (elektrownia węglowa o mocy 1775 MW w Rybniku), EDF Kraków (elektrociepłownia o mocy 460 MWe i 1118 MWt w Krakowie), EDF Polska CUW (centrum usług wspólnych) i EDF Polska Centrala (centralny zespół zarządzający) w ramach nowego podmiotu EDF Polska SA.

EDF ma w Polsce 10-procentowy udział w rynku energii elektrycznej oraz 15-procentowy w rynku ciepła sieciowego. Zatrudniająca w Polsce ok. 3,4 tys. pracowników grupa zaopatruje w ciepło Kraków, Gdańsk, Gdynię, Wrocław, Zieloną Górę i Toruń. W skład jej aktywów wchodzi również elektrownia w Rybniku.

EDF realizuje obecnie w Polsce szeroki program modernizacji aktywów wytwórczych, mający na celu dostosowanie bloków energetycznych do nowych wymagań europejskich w zakresie emisji tlenków siarki i azotu (dyrektywa IED) oraz podniesienie efektywności operacyjnej bloków i przedłużenie okresu ich eksploatacji do 2030 r. Program ten jest częścią planu zmierzającego do poprawy jakości powietrza i zapewnienia długookresowego bezpieczeństwa energetycznego w regionach aktywności Grupy EDF w Polsce.