Barbara Dybek jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Poznaniu po czym zdała egzamin sędziowski i egzamin radcowski. Doświadczenie związane z nadzorem działalności spółek z udziałem Skarbu Państwa zdobywała zasiadając w radach nadzorczych, m.in. Huta Szkła Ujście, Towarzystwo Finansowe Silesia, Chemia Polska, Fabryka Szlifierek Fas-Głowno, Lubuskie Zakłady Termotechniczne Elterma z siedzibą w Świebodzinie.

Dotychczasowa przewodnicząca nadzoru PGE - Małgorzata Dec złożyła rezygnację z pełnienia funkcji Jako przyczynę wskazała powody osobiste.