Spalarnie osadów za unijne miliardy

Niemal 8,7 mld złotych Polska przeznaczy do 2020 roku na gospodarkę wodno-ściekową z nowej perspektywy finansowej UE.

Publikacja: 25.03.2014 10:12

Spalarnie osadów za unijne miliardy

Foto: Bloomberg

90 proc. tej kwoty pochłoną działania mieszczące się w ramach gospodarki komunalnej w tym zakresie.

– Wobec rosnącej liczby oczyszczalni ścieków, a tym samym komunalnych osadów ściekowych, istotnym wyzwaniem w nadchodzących latach jest szukanie alternatywnych sposobów na ich zagospodarowanie – zaznacza w rozmowie z „Rz" Michał Milewski, główny specjalista w zespole ds. komunikacji i promocji Ministerstwa Środowiska.

– Jednym z preferowanych rozwiązań powinny być technologie umożliwiające odzysk biogazu z osadów ściekowych oraz jego utylizacja, a następnie wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła – dodaje Milewski.

Powstaje strategia

Resort pracuje nad zintegrowaną strategią postępowania z komunalnymi osadami ściekowymi na lata 2014–2020. Analizy specjalnie powołanego zespołu mają doprowadzić do wypracowania rozwiązań mających na celu radykalnego ograniczenie ilości składowania osadów ściekowych z naszych domów i ich maksymalnego wykorzystania.

O tym, jak poważny jest to problem, świadczy choćby styczniowy raport Najwyższej Izby Kontroli. Po kontroli 36 komunalnych oczyszczalni NIK wskazuje na konieczność szybkiego uporządkowania gospodarki osadowej m.in. poprzez większe wykorzystanie pozyskanej biomasy w rolnictwie w postaci nawozów. Innym pomysłem jest jej przetwarzanie na energię w spalarniach.

Dodatkowe megawaty

Dziś w Polsce działa ok. 70 oczyszczalni z infrastrukturą pozwalającą nie tylko na uzdatnianie wody, ale też na wytwarzanie energii z osadów ściekowych. Łącznie można z nich uzyskać 15–25 MW mocy.

Jak szacuje Tadeusz Rzepecki, prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, w naszym kraju jest miejsce w sumie dla 300–400 dających dodatkowe 100–200 MW. Każda to koszt rzędu 15 mln zł.

– Budowa takiej instalacji w każdej gminie nie miałaby większego sensu ekonomicznego. Wystarczyłoby jednak, gdyby odpowiednią infrastrukturę zbudować przy oczyszczalniach dla każdego powiatu – twierdzi szef IGWP.

Gdzie po pieniądze

Samorządy i przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie takich inwestycji m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu „Racjonalna gospodarka odpadami" przewidziano ponad 3,9 mln zł bezzwrotnej pomocy.

– Wnioski można składać w trybie ciągłym. Za kryterium przyznania dopłat fundusz przyjmuje już nie tylko realizację budowy oczyszczalni czy sortowni. Ocenia także towarzyszące tym projektom tzw. miękkie działania w zakresie np. edukacji społeczności lokalnej czy zaproponowanie nowoczesnych rozwiązań służących ochronie środowiska – mówi Witold Maziarz, rzecznik NFOŚiGW. – W tym kontekście oczyszczalnie ścieków z instalacjami do produkcji energii i ciepła mają wysoki priorytet – dodaje.

Nadrabiamy zaległości

Inwestycje w gospodarkę ściekową – mimo że mocno obciążające budżety samorządów – muszą być zrealizowane. Uregulowania prawne wynikające m.in. z dyrektyw UE uniemożliwiają dziś państwom członkowskim składowanie osadów. Niezbędne jest więc znalezienie innych metod ich utylizacji i zagospodarowania.

Inną sprawą pozostaje fakt, że w ramach naszych zobowiązań unijnych do końca 2015 r. mieliśmy w pełni skanalizować kraj. Jeśli tego nie zrobimy, posypią się kary z Brukseli. A dziś nadal w wielu gminach (nie tylko wiejskich) daleko do takiego stanu rzeczy.

Przedstawiciele stołecznego Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji obiecali, że dzięki realizacji kolejnego etapu projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie" 98 proc. miasta będzie miało sieć wodno-ściekową. Inwestycja kosztuje ponad 1,5 mld zł. UE dopłaci 926 mln zł.

90 proc. tej kwoty pochłoną działania mieszczące się w ramach gospodarki komunalnej w tym zakresie.

– Wobec rosnącej liczby oczyszczalni ścieków, a tym samym komunalnych osadów ściekowych, istotnym wyzwaniem w nadchodzących latach jest szukanie alternatywnych sposobów na ich zagospodarowanie – zaznacza w rozmowie z „Rz" Michał Milewski, główny specjalista w zespole ds. komunikacji i promocji Ministerstwa Środowiska.

Pozostało 89% artykułu
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie
Energetyka
Rosyjski szantaż w Famurze. Chcą odkupić udziały warte 70 mln zł za 1 tys. euro
Materiał Promocyjny
ORLEN Paczka ma 4000 automatów paczkowych i rośnie w imponującym tempie
Energetyka
Rekordowe rządowe subsydia energetyki. Wszystko przez kryzys energetyczny
Energetyka
Inwestycja z pomocą banku