- W zakresie działalności na rynku gazu ziemnego mamy bardzo konkretny i ambitny cel, którego realizację właśnie rozpoczęliśmy. Aby przyspieszyć prace nad uruchomieniem produkcji skroplonego gazu ziemnego LNG, zainwestowaliśmy w przedsiębiorstwo posiadające własny punkt skraplania metanu – tłumaczy Przemysław Podgórski, członek zarządu Unimotu.

Kilka miesięcy temu spółka ogłosiła strategię rozwoju na najbliższe lata, która przewiduje osiągnięcie znaczącej pozycji na rynku gazu ziemnego m.in. przez wytwarzanie LNG, a także rozwinięcie sieci dystrybucyjnej w oparciu o akwizycję sieci istniejących oraz budowę własnych sieci i stacji regazyfikacji LNG. Spółka zamierza realizować swoje inwestycje na tzw. białych plamach, czyli terenach nieposiadających dostępu do infrastruktury dostarczającej gaz ziemny. Szacuje się, że ok. 48 proc. mieszkańców naszego kraju nie posiada dostępu do gazu sieciowego. – Instalacja LNG umożliwi m.in. stałe zaopatrzenie w gaz. Instalacja została zaprojektowana także pod kątem możliwości wytwarzania i załadunku gazu CNG (sprężonego gazu zimnego), dzięki czemu surowiec będzie transportowany w dowolne miejsce, bez konieczności budowy infrastruktury przesyłowej – dodaje Podgórski.

Zgodnie z założeniami, uruchomienie instalacji LNG nastąpi w trzecim kwartale 2014 r.