Jak podkreśla operator tak duże obciążenie, wynikające m.in. z bardzo wysokich temperatur, nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Dotychczasowa rekordowa wartość dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 10 czerwca 2014 r. i wynosiła 21 625 MW.

- W ostatnich latach występuje tendencja szybszego wzrostu szczytowego obciążenia w okresie letnim niż w okresie zimowym. Podstawowe znaczenie ma tu szybki rozwój zastosowania urządzeń chłodzących – zauważa Henryk Majchrzak, prezes PSE. Dodaje jednak, że maksymalne historyczne obciążenie w okresie zimowym wystąpiło 7 lutego 2012 roku i wyniosło 25 845 MW. To ponad 4000 MW więcej niż maksymalne obciążenie dla okresu letniego.