Zysk netto grupy przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł prawie 6,1 mln zł, a przychody sięgnęły 74,5 mln zł wobec 69,6 mln zł rok wcześniej.

Wzrosła także EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację) z 22,8 mln zł do prawie 27,8 mln zł. 18 sierpnia odbędzie się walne zgromadzenie akcjonariuszy giełdowej spółki. Ma ono wyrazić zgodę na wniesienie aktywów Polenergii Holding, która jest głównym akcjonariuszem PEP w zamian za akcje tej drugiej spółki stanowiące 16 proc. kapitału. Dojdzie też wtedy do zatwierdzenia zakupu za 240 mln zł 12 proc. akcji w połączonej grupie przez chińskiego inwestora strategicznego – fundusz CEE Equity Partners. AWK