Dzisiejsze nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Grupy Lotos wyraziło zgodę na emisję do 55 mln akcji z prawem poboru. Spółka chce z oferty pozyskać około 1 mld zł. Dzień prawa poboru wyznaczono na 18 listopada. Jeśli wszystkie akcje znajdą nabywców, będą stanowiły 29,8 proc. w podwyższanym kapitale spółki. Zakładając, że Grupa Lotos sprzeda wszystkie nowe papiery oraz biorąc pod uwagę wartość oczekiwanych z oferty wpływów można oszacować cenę emisyjną na poziomie około 18,2 zł. O ostatecznej cenie i kwocie pozyskanych pieniędzy zdecyduje m.in. sytuacja makroekonomiczna, sytuacja na rynkach kapitałowych, popyt na akcje oraz ostatecznie ustalone warunki emisji.

Pieniądze z emisji Grupa Lotos przeznaczy na inwestycje. Paweł Olechnowicz, prezes spółki informował niedawno, że będą one przeznaczone na najnowocześniejsze technologie do produkcji paliw płynnych oraz rozwój segmentu poszukiwań i wydobycia ropy i gazu.

Dziś na otwarciu sesji akcje Grupy Lotos kosztowały 30 zł, co oznaczało wzrost o 0,4 proc. Kilkadziesiąt minut przed rozpoczęciem obrad NWZA, kurs zaczął jednak mocno spadać. W południe zniżkował nawet do 29,46 zł, czyli o 1,4 proc.