::"Dziennik Gazeta Prawna": Unia energetyczna Junckera - czyli wersja light tego, co proponował Donald Tusk Szef Komisji Europejskiej przedstawi dziś pomysły na zliberalizowanie rynku handlu surowcami i tym samym zmniejszenie zależności Unii od gazu z Rosji. DGP poznał treść propozycji Jean-Claude'a Junckera. Wersję maksimum przedstawił w 2014 r. Donald Tusk. Koncepcja Junckera jest wersją minimum. (Wydanie płatne)

::"Dziennik Gazeta Prawna": Wiśniewski: Ustawa o OZE to dowód, że społeczeństwo obywatelskie ma moc Wprowadzenie energetyki prosumenckiej na zmonopolizowany rynek to niezwykle odpowiedzialne zadanie. Jeśli uprawiany będzie rodzaj strajku włoskiego i liczenia na to, że problem sam się rozwiąże, to system nie będzie działać. (Wydanie płatne)

::"Parkiet": MOL zwiększy wydobycie ropy i gazu W ubiegłym roku MOL wydobywał średnio 98 tys. baryłek ekwiwalentu ropy dziennie. W tym roku chce zwiększyć produkcję do 105–110 tys.