Zarząd katowickiej spółki pracuje już w pełnym, pięcioosobowym składzie.

- Grupa prowadzi obecnie wiele ważnych projektów, dlatego uzupełnienie zarządu o wiceprezesów, którzy będą czuwać nad realizacją strategii oraz jej finansami jest niezwykle ważna – mówi Jerzy Kurella, prezes Tauronu.

Nowi członkowie zarządu mają już doświadczenie w energetyce. Anna Striżyk, wiceprezes zarządu ds. ekonomiczno-finansowych, przez ostatnie 15 lat (2010-2015) pełniła funkcję wiceprezesa w Zespole Elektrowni Pątnów – Adamów – Konin, gdzie zajmowała się m.in. organizacją finansowania, restrukturyzacją w obszarze finansowym oraz handlowym, nadzorem na budżetem oraz procesami controlingu, księgowości, sprawozdawczości, zarządzaniem relacjami z bankami, współpracą z audytorami.

Piotr Kołodziej, wiceprezes zarządu ds. strategii i rozwoju, od 2012 r. pełnił funkcję prezesa zarządu Tauron Dystrybucja, kluczowej spółki katowickiej grupy. W energetyce jest od 1970 r. Pracował kolejno w Zakładzie Energetycznym Gliwice, Górnośląskim Zakładzie Elektroenergetycznym (jako członek zarządu odpowiedzialny za sprawy techniczne i handel energią), Vattenfall Distribution (jako prezes zarządu) Vattenfall Europe (jako zarządu).