Funkcję Wiceprezesa - Dyrektora Finansowego nadal pełni Paweł Cygan, a Wiceprezesa - Dyrektora Wsparcia, Jerzy Rzemyszkiewicz. Decyzja została podjęta 15 października.

Dotychczasowy prezes spółki Piotr Kołodziej zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Tauron Dystrybucja w związku z objęciem stanowiska Wiceprezesa Zarządu ds. Strategii i Rozwoju w TAURON Polska Energia.

Od 15 października zarząd Tauron Dystrybucja pracuje w pełnym, czteroosobowym składzie.

Marek Kleszczewski od 2012 roku pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Operatora w Tauron Dystrybucja.

Janusz Kurpas pełnił funkcje wicedyrektora ds. planowania i rozwoju sieci w Vattenfall Distribution Poland, a także dyrektora ds. zarządzania majątkiem w gliwickim oddziale Tauron Dystrybucja. Od 2013 r. zajmował stanowisko dyrektora Departamentu Inwestycji i Rozwoju Sieci w Tauron Dystrybucja.