Pozew o unieważnienie sprzedaży PKP Energetyki trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie.

Według PiS taka transakcja naruszałaby regulację art. 18 ust. 3 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Zgodnie z nim nie podlega sprzedaży mienie wchodzące w skład linii kolejowej o państwowym znaczeniu, będącej własnością PKP SA, PLK SA lub Skarbu Państwa.

Przypomnijmy, że wartość transakcji sięgała prawie 2 mld zł, ale po korekcie o dług przejmowanej spółki wyniosła 1,41 mld zł.

PKP Energetyka działa w czterech kluczowych obszarach – zajmuje się dystrybucją energii poprzez sieć dystrybucyjną na terenie całego kraju, świadczy usługi elektroenergetyczne, w tym utrzymania trakcji kolejowej, prowadzi handel gazem i energią elektryczną, a także sprzedaż paliw płynnych dla przewoźników kolejowych.

Spółka zatrudnia ponad 7 tys. pracowników. W 2014 r. osiągnęła ok. 4,3 mld zł przychodów ze sprzedaży.