Są to pracownicy zatrudnieni w dwóch kopalniach spółki - Janina w Libiążu i Sobieski w Jaworznie.

Dzięki temu liczba etatów na początku 2016 r. spadnie do niewiele ponad 5,5 tys. osób.

Celem realizowanego w spółce wydobywczej programu dobrowolnych odejść była optymalizacja zatrudnienia we wszystkich obszarach działalności poprzez dostosowanie go do aktualnych i prognozowanych uwarunkowań rynkowych oraz poprawa efektywności spółki.

– Program przyczyni się do ograniczenia kosztów pracy przy jednoczesnym zachowaniu spokoju społecznego i utrzymaniu pozytywnego wizerunku Tauron Wydobycie jako solidnego pracodawcy – ocenia Łukasz Brzózka, prezes spółki.

PDO obowiązywał od 6 sierpnia do 15 października. Adresowany był głównie do pracowników w wieku przedemerytalnym. W jego ramach chętni mogli wnioskować o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron, w zamian za co przysługuje im świadczenie w wysokości uzależnionej od daty nabycia uprawnień emerytalnych oraz terminu złożenia wniosku. Do programu zgłosiło się 65 pracowników, którzy nabywają uprawnienia emerytalne w latach 2016-2019 oraz 64 pracowników nabywających uprawnienia emerytalne po 2019 r.