Rada nadzorcza odwołała prezesa Jerzego Kurellę. Jego miejsce zajął Remigiusz Nowakowski. Z fotelami wiceprezesa pożegnali się też Piotr Kołodziej – wiceprezes ds. strategii i rozwoju, Henryk Borczyk – wiceprezes ds. korporacji oraz Michał Gramatyka – wiceprezes zarządu ds. handlowych.

Ich miejsca decyzją RN zajęli Jarosław Broda (ds. strategii i rozwoju), Kamil Kamiński (ds. korporacji) i Piotra Zawistowski (ds. handlowych).

Zmiany w zarządzie miały miejsce zaraz po walnym zgromadzeniu Tauronu, które nie zgodziło się na emisję 80 mln akcji spółki dla Skarbu Państwa. Jednocześnie we wtorek akcjonariusze Tauronu przegłosowali rozszerzenie składu rady nadzorczej koncernu do dziewięciu osób. W kolejnym głosowaniu zaakceptowali zaproponowaną przez KGHM kandydaturę Renaty Wiernik-Gizickiej, która wejdzie do rady z dniem 9 grudnia br.

Oprócz Renaty Wiernik-Gizickiej w RN Taurona zasiadają wybrani w ubiegłym tygodniu: Anna Biesialska, Michał Czarnik, Anna Mańk oraz Wojciech Myślecki, a także wcześniej powołani do rady Beata Chłodzińska (przewodnicząca), Jacek Szyke (sekretarz), Maciej Koński oraz Leszek Koziorowsi.