Spółka specjalnego przeznaczenia powołana przez Orlen Upstream, podmiot zależny od PKN Orlen, kupiła 67,3 proc. akcji zwykłych FX Energy. Za każdy walor zapłaciła 1,15 USD, czyli około 4,56 zł, według obecnego kursu NBP. W efekcie koszt nabycia całego pakietu wyniósł 42,5 mln USD zł (około 168,7 mln zł).

PKN Orlen informuje, że jest zainteresowany nabyciem 100 proc. udziałów FX Energy. W związku z tym ogłosił dodatkowy termin na zgłoszenie do wykupu akcji tej firmy przez akcjonariuszy, którzy nie odpowiedzieli do tej pory na wezwanie.

Spółka podaje też, że transakcja nabycia akcji FX Energy uzyskała jedyną wymaganą dla niej zgodę urzędu antymonopolowego w Polsce. Zamknięcie transakcji planowane jest w jeszcze w tym roku, jednak nie później niż do końca pierwszego kwartału 2016 r.

PKN Orlen o planowanym zakupie FX Energy informował w połowie października. Nabywana firma jest notowany na Nasdaq i posiada gro aktywów poszukiwawczo - wydobywczych w Polsce. Dwa miesiące temu wartość całej transakcji szacowana była na około 83 mln USD (około 308 mln zł). Dzięki przejęciu kontroli nad FX Energy, połocki koncern dołączy do wąskiego grona firm wydobywających w naszym kraju ropę i gaz. Dziś pozyskują je jeszcze tylko PGNiG i Grupa Lotos.

Kilkanaście dni temu PKN Orlen sfinalizował przejecie kanadyjskiej firmy Kicking Horse Energy. Za 100 proc. udziałów zapłacił około 295 mln dolarów kanadyjskich (około 890 mln zł). Nabycie Kicking Horse, było trzecią akwizycją dokonaną przez PKN Orlen w Kanadzie, po zakupie TriOil Resources oraz Birchill Exploration Limited Partnership.