Przedwstępna warunkowa umowa nabycia tych aktywów zawarta została 19 października 2015 r. Ustalono wtedy, że Tauron zapłaci za przejmowane aktywa 1 zł i że znajdą się one do końca 2015 r. w spółce Nowe Brzeszcze. W międzyczasie Tauron uzyskał wszystkie zgody korporacyjne na zawarcie transakcji, a także zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Minister środowiska wydał też decyzję o przeniesieniu koncesji wydobywczej na nowy podmiot.

– Naszym celem jest kontynuowanie dotychczasowej działalności prowadzonej w przejmowanej części kopalni Brzeszcze, a także przeprowadzenie w zakładzie niezbędnych inwestycji poprawiających jego efektywność – komentuje Łukasz Brzózka, prezes spółek: Tauron Wydobycie oraz Nowe Brzeszcze. – Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami zostaną również podjęte działania, które doprowadzą do włączenia Brzeszcz do spółki Tauron Wydobycie, do której należą obecnie Zakład Górniczy Janina w Libiążu oraz Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie – dodał Brzózka.

W dniu zawarcia umowy około 1,5 tys. pracowników kopalni Brzeszcze przeszło do nowego pracodawcy. Warunki przejścia załogi zakładu oraz kluczowe kwestie dotyczące zatrudnienia ustalone zostały 19 października w porozumieniu zarządu spółki celowej z organizacjami związkowymi z Brzeszcz.

Jak przekonuje Tauron, dzięki nabyciu kopalni Brzeszcze – uwzględniając zakładaną produkcję energii - zakłady wydobywcze grupy w prawie 70 proc. będą pokrywać zapotrzebowanie na paliwo jednostek wytwórczych skupionych w holdingu. Do tej pory wskaźnik ten wynosił ok. 40 proc.

W ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. grupa Tauron wyprodukowała ok. 3,5 mln ton węgla kamiennego. Nakłady inwestycyjne w obszar wydobywczy od początku roku sięgnęły 177,5 mln zł. Obszar wydobycie grupy Tauron uzyskał w III kw. 2015 r. 134,7 mln zł zysku EBITDA wobec 55,3 mln zł rok wcześniej. Spółka tłumaczy, że dobry wynik był możliwy m.in. dzięki osiągnięciu wysokich wolumenów wydobycia i sprzedaży węgla oraz uelastycznieniu świadczeń dla byłych pracowników. Pozytywnie na wyniki wpłynęło też rozwiązanie rezerwy aktuarialnej w wysokości 104 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach segment wydobycie Tauronu zanotował 23 mln zł straty EBITDA oraz 108 mln zł straty operacyjnej.