Grupa Duon podpisała z Fortum Holding z siedzibą w Amsterdamie umowę, na mocy której druga z tych firm zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Duonu. Ma zaoferować po 3,85 zł za każdy walor. Grupa Duon informuje, że umowa jest rezultatem prowadzonego przez nią od końca października przeglądu opcji strategicznych, w tym poszukiwań inwestora strategicznego.

W piątek, do chwili ogłoszenia informacji o planowanym przejęciu, kurs akcji Grupy Duon wahał się w przedziale 3,39-3,53 zł. Cena w wezwaniu będzie też istotnie wyższa od średniego rynkowego kursu papierów firmy w ostatnich trzech miesiącach. Różnica wyniesie 19 proc. Wezwanie będzie zależne od spełnienia dwóch warunków zawieszających. Pierwszy dotyczy otrzymania zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie akcji, a drugi uzyskania zapisów na co najmniej 51 proc. ogólnej liczby walorów. Zarząd Grupy Duon w podpisanej umowie zobowiązał się do współpracy z Fortum w celu zakończenia wezwania z sukcesem.

W komunikacie podano, że Fortum uzyskał do tej pory zobowiązania, pod pewnymi warunkami, do złożenia zapisów na ok. 44 proc. ogólnej liczby akcji Grupy Duon od obecnych akcjonariuszy tej spółki, w tym członków jej zarządu. Fortum Holding BV należy do Grupy Fortum, międzynarodowego koncernu energetycznego, skupiającego swoją działalność przede wszystkim w rejonie krajów nordyckich, w Rosji oraz państw basenu Morza Bałtyckiego. W Polsce koncern jest obecny od 2003 r. jako producent energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu oraz dystrybutor ciepła. Poprzez Grupę Duon planuje rozwijać swoją działalność w zakresie usług energetycznych na rynku detalicznym w Polsce.