Większe wydobycie to w dużej mierze zasługa bałtyckiego złoża B8.

Grupa Lotos poinformowała, że łączne wydobycie jej firm zależnych, czyli Lotos Petrobaltic, Lotos Norge i Lotos Geonafta, które odpowiednio działają w Polsce, Norwegii i na Litwie, przekroczyło w tym roku już milion baryłek ekwiwalentu ropy naftowej (boe). - Dzięki uruchomieniu wstępnego wydobycia na bałtyckim złożu B8 oraz stabilnej produkcji ze złoża B3, wydobyciu ze złóż litewskich i akwizycjom w Norwegii, Lotos zwiększył dzienne wydobycie węglowodorów do poziomu blisko 30 tys. baryłek ekwiwalentu ropy naftowej na dobę - informuje Zbigniew Paszkowicz, wiceprezes ds. poszukiwań i wydobycia Grupy Lotos oraz prezes Lotos Petrobaltic.

W efekcie gdański koncern odnotowuje rekordowe wydobycie. Dla porównania w 2013 r. milionową baryłkę pozyskał dopiero pod koniec lipca, a w 2014 r. oraz 2015 r. w marcu. Ropa wydobywana na Litwie oraz na Bałtyku trafia do gdańskiego Naftoportu, skąd rurociągami kierowana jest do rafinerii Lotosu.

Spółka przypomina, że produkcja na złożu B3 trwa nieprzerwanie od 1992 r. Wydobycie prowadzone jest przez platformę Baltic Beta. Obecna wielkość wydobycia wynosi tam około 3 tys. boe dziennie. Pod koniec września ubiegłego roku koncern uruchomił produkcję na złożu B8, prowadzoną z platformy Lotos Petrobaltic. Wydobycie z sześciu odwiertów wykonanych na tym złożu wynosi około 3,5 tys. boe na dobę.

W Norwegii giełdowa spółka, poprzez Lotos Norge, ma udziały w złożach produkcyjnych określanych jako Heimdal oraz Sleipner. Do ich nabycia doszło odpowiednio w 2013 r. oraz w 2015 r. Obecna produkcja przypadająca na Lotos Norge przekracza tam 22 tys. boe na dzień. Na złożach Heimdal koncern uzyskuje 6,3 tys. boe, a na Sleipner 16 tys. boe. Wreszcie na Litwie wydobycie na poziomie 1,2 tys. boe dziennie prowadzi Lotos Geonafta.