Zajął on miejsce powołanego 27 stycznia br. Michała Machlejda, który kilka dni później zrezygnował ze stanowiska nie podając przyczyn.

Figat jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej oraz kierunku Ekonomia i organizacja produkcji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Od 2007r. pełnił funkcję prezesa zarządu – dyrektora Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach. Wcześniej był głównym księgowym w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Siedlcach. Pełnił także funkcję kierownika projektu przy budowie elektrociepłowni gazowej w Siedlcach.

Figat dołączył do zarządu Termiki, na którego czele stoi prezes Wojciech Dąbrowski. Wiceprezesem ds. technicznych jest zaś Tomasz Wilczak.