Pekao Investment Banking poinformowała, że Fortum Holding BV nabył w ogłoszonym na początku roku wezwaniu prawie 111,9 mln akcji spółki, dających 93,4 proc. głosów na walnym zgromadzaniu. Rozliczenie zawartych transakcji nastąpi 7 marca. Cena w wezwaniu wynosiła 3,85 zł za walor. Dla porównania w środę na warszawskiej giełdzie papierami Duonu handlowano po cenach z przedziału 3,57 - 3,81 zł.

W wezwaniu Fortum Holding BV podało, że jeśli uzyska co najmniej 80 proc. ogólnej liczby akcji, wówczas może rozważyć wycofanie walorów spółki z obrotu na GPW. Czy tak zrobi na razie nie wiadomo.

Fortum Holding BV należy do Grupy Fortum, międzynarodowego koncernu energetycznego, skupiającego swoją działalność przede wszystkim w rejonie krajów nordyckich, w Rosji oraz państw basenu Morza Bałtyckiego. W Polsce koncern jest obecny od 2003 r. jako producent energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu oraz dystrybutor ciepła. Poprzez Grupę Duon planuje rozwijać swoją działalność w zakresie usług energetycznych na rynku detalicznym w Polsce.

Grupa Duon od kilku lat systematycznie poprawia wypracowywane wyniki finansowe. Po trzech kwartałach osiągnęła 597 mln zł skonsolidowanych przychodów i 18,1 mln zł czystego zarobku. Tym samym prognozę na 2015 r. realizowała odpowiednio w 72,9 proc. oraz 76,7 proc. Zarząd podtrzymywał zamiar jej wykonania. Co więcej w kolejnych kwartałach oczekuje dalszej, mocnej poprawy wyników, zwłaszcza w segmencie handlu gazem.