Między akcjonariuszy ma zostać podzielone 202,9 mln zł, czyli niewiele ponad 24 proc. zarobku. Daje to 0,49 zł dywidendy na akcję. Jednocześnie zarząd zdecydował, że 570,9 mln zł, czyli 67,9 proc. zysku zostanie przeznaczone na kapitał rezerwowy, a 67,3 mln zł (8 proc. zysku) na kapitał zapasowy. Ostateczna decyzja należy do walnego zgromadzenia.

Przypomnijmy, że z zysku za 2014 rok Energa wypłaciła 596,3 mln zł dywidendy, czyli 1,44 zł na akcję.