::"Puls Biznesu": PGG tnie kierownicze posady.

W Polskiej Grupie Górniczej od lipca dzięki łączeniu kopalni zlikwidowano już 17 etatów dyrektorów, 71 etatów kierowników działów pod ziemią oraz 55 etatów kierowników na powierzchni. Spore redukcje nastąpiły też w centrali PGG, gdzie od stycznia tego roku zlikwidowano 115 etatów, w tym 26 etatów kierowników zespołów i dyrektorów biur. 

(wydanie płatne)

::"Puls Biznesu": Polska chce małej unii energetycznej. Mogło to być starcie, ale wyszła próba zademonstrowania regionalnej jedności. Na tegoroczne forum ekonomiczne w Krynicy przyjechali ministrowie energii z czterech państw naszego regionu, czyli Czech, Słowacji, Węgier i Litwy. W dyskusji z Krzysztofem Tchórzewskim, polskim ministrem energii, zgrabnie omijali punkty sporne. Co nie znaczy, że są skłonni o nich zapomnieć. (wydanie płatne)

::"Puls Biznesu": Egzotyczna ropa, swojskie zyski. Mogło to być starcie, ale wyszła próba zademonstrowania regionalnej jedności. Na tegoroczne forum ekonomiczne w Krynicy przyjechali ministrowie energii z czterech państw naszego regionu, czyli Czech, Słowacji, Węgier i Litwy. W dyskusji z Krzysztofem Tchórzewskim, polskim ministrem energii, zgrabnie omijali punkty sporne. (wydanie płatne)