Okres eksploatacji bloku, który został uruchomiony w 1986 r., upływał 31 grudnia bieżącego roku. Kovacs podkreślił, że składając wniosek o jego przedłużenie dowiedziono w liczącej kilka tysięcy stron dokumentacji, że „cechujący się olbrzymimi rezerwami rosyjski projekt" spełnia oczekiwania w sferze bezpieczeństwa i jest zdolny do dalszej eksploatacji.

Jak zaznaczył Kovacs, przedłużenie okresu eksploatacji jest też dobrym rozwiązaniem z gospodarczego punktu widzenia, gdyż pozwala na dostarczanie taniej energii.

31 grudnia przyszłego roku upływa okres eksploatacji 4. bloku elektrowni w Paksu, w związku z czym jej kierownictwo już złożyło wniosek o jego przedłużenie. Dwa najstarsze bloki – z 1983 i 1984 r. - otrzymały zgodę na przedłużenie okresu eksploatacji już wcześniej.

Elektrownia w Paksu, 100 km na południe od Budapesztu, w 2015 r. wyprodukowała 15 tys. gigawatogodzin energii, co zaspokoiło 36,2 proc. zapotrzebowania kraju.

Na początku 2014 roku Węgry zawarły międzyrządową umowę o rozbudowie elektrowni w Paks z rosyjskim państwowym koncernem Rosatom. Na budowę dwóch nowych reaktorów Rosja ma udzielić Węgrom kredytu wysokości do 10 mld euro. Będzie to największa inwestycja na Węgrzech po 1989 roku.