Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo podało wstępne, wybrane dane finansowe za IV kwartał ubiegłego roku i za cały 2016 r. Wynika z nich, że w ostatnich trzech miesiącach ubiegłego roku koncern wypracował 10 mld zł skonsolidowanych przychodów, 1,69 mld zł EBITDA i 0,69 mln zł czystego zarobku. Dla porównania w IV kwartale 2015 r. wynosiły one odpowiednio: 9,77 mld zł, 0,77 mld zł oraz -0,02 mld zł.

Spółka informuje, że gdyby nie dokonane odpisy aktualizacyjne jej zyski były wyższe. Przeszacowania wyniosły około 0,14 mld zł, w tym te dotyczące środków trwałych w budowie związanych z poszukiwaniem i oceną zasobów mineralnych sięgnęły 0,12 mld zł. Ponadto PGNiG spisało w koszty 0,24 mld zł wydatków dotyczących odwiertów negatywnych i sejsmiki w segmencie poszukiwań i wydobycia. W segmencie obrotu i magazynowania zanotowano ujemny wynik z realizacji instrumentów zabezpieczających w kwocie około 0,11 mld zł, w tym dotyczący kosztów gazu w wysokości 0,11 mld zł. Wreszcie ostateczne rozliczenie transakcji nabycia aktywów Spółki Energetycznej „Jastrzębie" oznaczało skorygowanie w dół zysku z ich okazyjnego nabycia wykazanego w III kwartale 2016 r. o 0,07 mld zł (segment wytwarzanie). PGNiG przypomina, że odpisy aktualizujące są efektem cyklicznej oceny wartości odzyskiwalnej aktywów.

Z szacunkowych danych wynika też, że w całym 2016 r. gazowniczy koncern zanotował 33,05 mld zł przychodów, 5,96 mld zł EBITDA oraz 2,32 mld zł czystego zarobku. W stosunku do 2015 r. sprzedaż spadła o 9,4 proc. EBITDA o 2 proc., a zysk netto zwyżkował o 8,6 proc. Gdyby nie odpisy aktualizujące czysty zarobek byłyby znacznie wyższy niż w 2015 r. i sięgnęłyby 3 mld zł. Najwięcej PGNiG zarobił w obszarze dystrybucji gazu, następnie obrotu i magazynowania oraz poszukiwań i wydobycia. Zdecydowanie najmniej zarobił na wytwarzaniu energii elektrycznej i cieplnej.