Zarząd PKN Orlen zaproponuje walnemu zgromadzeniu przeznaczenie prawie 1,3 mld zł z ubiegłorocznego zysku netto spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. To oznacza, że na jeden walor może przypaść po 3 zł. Tym samym byłaby to najwyższa dywidenda w historii płockiego koncernu. Dla porównania w ubiegłym roku była znacznie mniejsza, gdyż wyniosła 2 zł. Zarząd proponuje, by dzień dywidendy wyznaczyć na 14 lipca, a dzień jej wypłaty na 4 sierpnia. W ubiegłym roku spółka zarobiła na czysto prawie 5,4 mld zł. Pozostałą kwotę z zysku netto, czyli 4,1 mld zł zarząd PKN Orlen chce przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Dziś rano spółka opublikowała raporty roczne. Zaudytowane, skonsolidowane przychody i zyski koncernu były identyczne, jak te przedstawione po IV kwartałach. Kluczowy dla koncernu wskaźnik, czyli oczyszczona EBITDA LIFO wyniosła 9,4 mld zł i była najwyższa w historii PKN Orlen. Rekordowy był też wolumen sprzedaży paliw płynnych, który sięgnął 10 mld litrów.

W ubiegłym roku dużo zarobiła nie tylko spółka, ale również członkowie jej zarządu. Wynagrodzenie i inne świadczenia Wojciecha Jasińskiego, prezesa firmy wyniosły ponad 1,7 mln zł. Ponieważ PKN Orlen kieruje od 16 grudnia 2015 r. nie można porównać jego zarobków z osiągniętymi rok wcześniej. Za kilkanaście dni pracy w 2015 r. otrzymał 69 tys. zł. Niemal cały 2015 r. prezesem PKN Orlen był Jacek Krawiec, którego wynagrodzenie i inne świadczenia wyniosły w tym czasie prawie 1,7 mln zł. Krawiec dodatkowo otrzymał wówczas 1,5 mln zł premii za rok poprzedni.

W ubiegłym roku na wysokim poziomie utrzymały się wynagrodzenia innych członków zarządu. Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. finansowych zarobił 1,6 mln zł oraz otrzymał 1,5 mln zł premii. To niemal tyle samo, co dostał w 2015 r. Piotr Chełmiński, członek zarządu ds. rozwoju i energetyki zarobił 1,4 mln zł i otrzymał 1,3 mln zł premii. To również niemal te same wartości co w 2015 r. Ponad milion złoty wpłynęło też na konta Mirosława Kochalskiego, wiceprezesa ds. korporacyjnych, Zbigniewa Leszczyńskiego, członka zarządu ds. sprzedaży oraz Krystiana Patera, członka zarządu ds. produkcji.