W ocenie spółki wypłata nagrody z zysku nie wpłynie negatywnie na sytuację finansowo-płynnościową, ani na możliwość realizacji jej bieżących planów inwestycyjnych oraz strategii rozwoju.

Zysk netto Energi za 2016 rok wyniósł 783,5 mln zł. Na dywidendę miałoby trafić 10 proc, czyli 78,67 mln zł. Pozostałe prawie 704,87 mln zł trafiłoby na kapitał zapasowy.

Energa jest zobowiązana do tworzenia kapitału zapasowego i przeznaczenia na niego co najmniej 8 proc. zysku za dany rok obrotowy, dopóki nie osiągnie on jednej trzeciej kapitału zakładowego. W przypadku gdańskiej spółki jest to kwota ponad 1,5 mld zł. Według stanu na koniec 2016 r. wynosił on blisko 728,05 mln zł, czyli 16,1 proc. kapitału zakładowego. Po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku, osiągnie kapitał zapasowy osiągnie poziom 1,43 mld zł tj. 31,7 proc. kapitału zakładowego (co stanowi 95,1 proc. wymaganej kwoty).