Dziś PKN Orlen złożył w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, na który rada nadzorcza spółki wyraziła zgodę pod koniec kwietnia. Koncern chce zaoferować w kilku seriach papiery dłużne o łącznej wartości do 1 mld zł. Program ma trwać 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego. PKN Orlen planuje ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst. Parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby grupy.

PKN Orlen zapewnia, że decyzja o zainicjowaniu drugiego programu emisji obligacji detalicznych została poprzedzona szczegółowymi analizami rynku oraz oparta o dotychczasowe doświadczenia spółki w zakresie emisji papierów dłużnych. - Sukces emisji papierów dłużnych koncernu, zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i detalicznych wskazuje na duże zapotrzebowanie rynku na ofertę tego typu ze strony zaufanych i wiarygodnych partnerów. Udało nam się zbudować silną markę na rynkach finansowych, potwierdzoną przez wysokie ratingi międzynarodowych agencji Fitch czy Moody's. Zależy nam, aby ponownie wykorzystać ten potencjał - mówi cytowany w komunikacie prasowym Sławomir Jędrzejczyk, wiceprezes ds. finansowych PKN Orlen.

Pierwszy program publicznej emisji obligacji detalicznych PKN Orlen zrealizował w latach 2013-2014. W jego ramach zaoferowano czteroletnie papiery dłużne o łącznej wartości 1 mld zł. Wartość nominalną każdego waloru wyznaczono na 100 zł, co oznaczało emisję 10 mln obligacji. Zaoferowane papiery miały zmienne oprocentowanie i były niezabezpieczone.