Raport zostanie opublikowany 23 stycznia 2013 roku. Wcześniej ogłoszony termin przekazania raportu PKN Orlen S.A. za IV kwartał 2012 r. ustalony był na 25 stycznia 2013 roku.

Raport z informacją o szacunkach wybranych danych finansowych i operacyjnych dla Grupy Kapitałowej ORLEN za IV kwartał 2012 r. zostanie opublikowany 18 stycznia 2013 r. zgodnie z wcześniej ogłoszonym terminem.