Petrolinvest kupił od Tabacchi 23 udziały, o wartości nominalnej równej 50 złotych każdy, stanowiących łącznie 9,54 proc. udziałów w Silurian. Obecnie udział Petrolinvest w spółce Silurian wynosi 91,70 proc.

"Zgodnie z zawartą pomiędzy Petrolinvest i Tabacchi umową inwestycyjną, strony uzgodniły, że rozliczą część już udzielonego Grupie Petrolinvestfinansowania, które wcześniej, w wysokości 23.484.582,63 zł zostało skonwertowane na udziały Silurian (spółka zależna Petrolinvest) objęte przez Tabacchi. W dniu 9 stycznia br. Petrolinvest odkupił od Tabacchi udziały Silurian rozliczając transakcję akcjami, przy okazji rozliczając zaległą, niewielką transzę z transakcji lipcowej, kiedy to kapitał warunkowy został wyczerpany. Cena za udziały Silurian była taka sama jak w transakcji nabycia tych udziałów przez Tabacchi" - czytamy w komunikacie prasowym spółki.

Zgodnie z zawartymi w dniach 8 grudnia 2011 r. i 1 marca 2012 r., porozumieniami inwestycyjnymi, Petrolinvest uzyskał dostęp do finansowania w łącznej wysokości 170 mln zł, z czego kwotę 80 mln zł miało zapewnić Tabacchi Enterprises Ltd.

- Petrolinvest pozyskał od inwestorów, z którymi zawarł umowy inwestycyjne, łącznie ponad 90 mln zł w gotówce, co dla spółki E&P znajdującej się fazie poszukiwawczej i nie generującej przychodów ma podstawowe znacznie. Ta część, rozliczonych dzisiaj środków, była wykorzystywana na zmniejszenie zadłużenia, prace inwestycyjne na koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych oraz bieżące finansowanie działalności Spółki – powiedział prezes Petrolinvest SA Bertrand Le Guern, cytowany w komunikacie. -  Prowadzimy rozmowy z funduszami w celu zapewnienia Spółce finansowania w dłuższym okresie i w większym wymiarze finansowym – dodał.