Użytkownicy wchodzący na witrynę [b]energianews.pl[/b] i korzystający z udostępnionych w nim treści akceptują tym samym obowiązujące w serwisie zasady ochrony danych.

[b]Energianews.pl[/b] ogranicza zbieranie informacji o swoich użytkownikach do niezbędnego minimum gwarantującego skuteczne zarządzanie serwisem. [b]Energianews.pl[/b] w żaden sposób nie wykorzystuje informacji o adresach IP, z których łączą się użytkownicy. Wyjątkiem od tej zasady może być analiza naruszeń bezpieczeństwa serwisu.

Witryna [b]energianews.pl[/b] może zapisywać w przeglądarce użytkownika pliki cookies. Informacje zebrane w ten sposób mogą posłużyć wyłącznie do sporządzania statystyk dotyczących serwisu. Zestawienia takie - nie zawierające jakichkolwiek danych o poszczególnych użytkownikach - mogą być udostępniane organizacjom trzecim, przede wszystkim w celach marketingowych. W czasie korzystania z serwisu [b]energianews.pl[/b] użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych. Od ich uzyskania może być uzależniona możliwość korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu. Szczegółowe zasady publikowania m.in. komentarzy zostaną określone w momencie udostępnienia takich funkcjonalności.

Żadne informacje mogące w jakikolwiek sposób zidentyfikować użytkownika serwisu [b]energianews.pl[/b] nie są ujawniane osobom, firmom i organizacjom trzecim. Zasada ta nie dotyczy organów wymiaru sprawiedliwości.